Zpracování dat

Správa IS Helios

Tvorba tabulek

Kontakt

Data

Marek - Zpracování dat

RYCHLE

PRECIZNĚ

SPOLEHLIVĚ

VÝHODNĚ

Potřebujete zapisovat údaje do vašeho informačního systému, ale nemáte komu práci z vlastních
zaměstnanců zadat? Nebo by nebyl plně nevyužit jeden nový zaměstnanec? Právě pro tuto situaci nabízíme řešení v podobě našich služeb.

Zpracujeme poskytnuté podklady do tabulek Microsoft Excel. S daty provedeme dle vašeho
požadavku výpočty, provázání tabulek, vytvoříme analýzu nebo graf.

Máme bohaté zkušenosti se správou a editací informačního systému Helios Orange a jeho nové
verzi Helios iNuvio. Nabídkou je také samotné pořizování záznamů do IS.

Programování a správa databáze IS Helios v Microsoft SQL server Management Studio.

Poskytneme pracovní kapacitu při zpracování inventur záznamem výsledků do informačního systému nebo databáze.

Velkou výhodou je možnost využít vzdálené připojení pomocí RDP klienta na vzdálenou plochu
vašeho serveru a spravovat Helios nebo zpracovávat data vzdáleně.

Máte zájem o seriosní spolupráci? Zde jsou kontaktní informace.

Místo sídla Brno.