Zpracování dat

Správa IS Helios

Tvorba tabulek

Kontakt

Data

Tvorba tabulek v MS Excel

Pro přesnější a detailnější analýzu dat z informačního systému je
ideální volbou dále zpracovat tato data v tabulkovém procesoru,
kterým je Microsoft Excel. Díky svým vlastnostem umožňuje
získat z velkého množství záznamů konkrétní informace v
souhrnech a výpočtech.

Výhodou je možnost grafické úpravy tabulky a vytvoření oblíbených grafů ze získaných dat.

Potřebuje vyhodnotit svá data? Jako je například:

  • analýza prodeje v daném období

  • zákazník s největším obratem

  • nejvíce prodávaný výrobek

  • vyhodnocení zpracované přímo na míru dle požadavků

Z poskytnutých dat vytvoříme tabulku a provedeme požadované výpočty pro konečnou analýzu dat

Součástí může být i grafická podoba výsledné analýzy.

Můžete si nechat zpracovat šablonu tabulky s výpočty, následně si zadáváte data.
Další možností je si nechat pravidelně zpracovávat reporty přímo do nás.