Zpracování dat

Správa IS Helios

Tvorba tabulek

Kontakt

Helios iNuvio

Správa informačního systému
Helios iNuvio

Díky dlouholeté správě a práci v informačním systému Helios Orange a jeho nástupci Helios iNuvio poskytuji následující administraci :

Nastavení informačního systému, jeho správa, úpravy dle požadavků včetně vytváření definovaných přehledů a programování externích akcí dle požadavků.

 • Programování externích akcí na míru, které rozšíří možnosti vašeho informačního systému.
 • Založení nových tabulek a k nim pro zobrazení vytvoření definovaných přehledů. Definované přehledy na míru pro vytěžení informací z více tabulek (přehledů) IS Helios iNuvio.
 • Uspořádání zadávacích polí na míru pomocí modulu uživatelské editory, díky kterému se zefektivní vaše práce s IS. Dostupné nastavení je ve většině přehledů a také v externích akcích.
 • Vytváření uživatelských sloupců
  • doplnění editovatelných polí do přehledů
  • počítané sloupce dle specifikací
 • Tiskové sestavy dle vašich požadavků v editoru Report Builder.
  • úprava stávajících tiskových setav a vytváření nových
  • tiskové sestavy na tisk štítků včetně čárových kódů.
  • tiskové sestavy na pokladní účtenky
 • Pro zefektivnění práce vytvoření Automatů, které na kliknutí provedou posloupnost opakovaných úkonů.

Uzávěrky skladů, zpracování inventur zanesením výsledků do Helios iNuvio, vytvoření dokladů inventury, realizace.

Technologické postupy, Skladové karty, Expediční příkazy, Výrobní příkazy, Kapacitní plánování.

Vytvoření, úpravy filtrů v přehledech (příjemky, výdejky, faktury, sklady).

Zadávání vstupních dat, generování a realizace dokladů.